HALNy - przekierowanie portów

Krok 1
Pierwszym krokiem jest zalogowanie do panelu administracyjnego routera. Instrukcję znajdziesz na stronie opisu logowania do panelu zarządzania.

Krok 2
Przejdź do zakładki APP > Advanced NAT

Krok 3
Przejdź do sekcji Port Forward. Uzupełnij formularz i wybierz przycisk Add.

Opis pól formularza:
Protocol - protokół wykorzystywany do komunikacji
ExternalPort Start - numer portu, który będzie osiągalny z Internetu
InternalPort - numer portu/usługi w sieci domowej (LAN)
InternalServer - adres IP urządzenia w sieci domowej (LAN) np. komputer, rejestrator, serwer
MappingName - dowolna nazwa


Przykład przekierowania portu numer 80:
Halny - przekierowanie portu 80