HALNy - Logowanie do panelu zarządzania oraz konfiguracja sieci Wi-Fi

Pamiętaj, żeby zmieniać konfigurację Wi-Fi korzystając z połączenia kablowego z routerem/ONT.

Krok 1
Uruchom przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge itd.). Jako adres strony wpisz: http://192.168.33.1:1812 i naciśnij klawisz Enter.

Krok 2
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
Nazwa użytkownika: useradmin
Hasło: telenet

Krok 3
Otwórz okno ustawień sieci bezprzewodowej.
Z menu wybierz opcję: Net -> WLAN 2.4G (dla sieci WiFi 2.4Ghz) lub Net -> WLAN 5G(dla sieci 5GHz).

Zmiana nazwy sieci bezprzewodowej możliwa jest w polu: SSID
Zmiana hasła WiFi jest możliwa w sekcji WPA Pre-Certification Shared Key:
Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk OK.