Własna lista kanałów

Zmiana domyślnej listy kanałów możliwa jest w aplikacji Lista kanałów.
W tym celu, naciśnij przycisk MENU na pilocie dekodera i wybierz opcję Lista kanałów. Następnie podaj PIN (PIN jest unikalny i znajdziesz go w umowie) oraz potwierdzić przyciskiem OK.

Uruchomiona zostanie aplikacja Lista kanałów. Wybierz opcję Nowa lista kanałów, podaj nazwę nowej listy kanałów i wybierz przycisk Stwórz.
Wybranie opcji Zmodyfikuj listę podstawową spowoduje automatyczne dodanie kanałów z listy fabrycznej do nowej listy kanałów.
W lewej kolumnie zaznacz kanały (przyciskiem OK na pilocie), które chcesz dodać do nowej listy kanałów. Następnie wybierz przycisk Dodaj kanały. Zaznaczone kanały zostaną dodane do nowej listy kanałów.
Zmiana kolejności kanałów możliwa jest poprzez przejście do prawej kolumny, zaznaczenie kanału, przytrzymanie przycisku OK na pilocie i wybranie miejsca docelowego.
Zapisz nową listę kanałów wybierając przycisk Zapisz. Następnie naciśnij przycisk Cofnij/Wyjdź na pilocie dekodera.
Zostanie wyświetlona poniższa plansza. Aktywuj nową listę kanałów.