TP-Link - Konfiguracja sieci Wi-Fi w routerach TL-WR850N

1) Odłącz kabel z portu WAN routera (kabel łączący router z anteną/odbiornikiem internetu).

2) Wyłącz zasilanie routera, poczekaj około 5 sekund i podłącz ponownie zasilacz routera.

3) Połacz komputer lub smartfon z routerem i uruchom przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge itd.).

4) Otwórz stronę internetową: http://tplinkwifi.net lub http://192.168.0.254

5) Wprowadź hasło i wybierz przycisk LOG IN
Hasło w routerach udostępnionych w naszej sieci to @telenet.

TL-WR850N - logowanie

6) Aby otworzyć okno ustawień bezprzewodowych wybierz opcję Settings, a następnie Wirless Settings.

Zmiana nazwy sieci bezprzewodowej możliwa jest w sekcji Network Name (SSID)
Zmiana hasła WiFi jest możliwa w sekcji Password
Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk Save.


7) Podłącz kabel do portu WAN routera (kabel odłączony w punkcie 1). W ciągu kilku sekund Internet zacznie działać i stracisz dostęp do panelu zarządzania routerem.