Optymalizacja sieci Wi-Fi

Położenie i sposób ustawienia
Modem/router powinien znajdować się w centralnym punkcie budynku/mieszkania lub w miejscu, w którym najczęściej korzystasz z WiFi. Odpowiednie położenie ma duży wpływ na zasięg i szybkość działania sieci Wi-Fi. Optymalnie modem/router powinien być ustawiony poziomo, na wysokości 1 – 1,5m. Wpływa to na równomierne rozsyłanie fal radiowych. Urządzenie nie powinno być zamknięte w szafce, schowane pod łóżkiem, ustawione obok metalowych przedmiotów, np. grzejnika itp. Fale sieci bezprzewodowej mogą być zatrzymywane lub tłumione przez przeszkody.

Źródła zakłóceń sieci Wi-Fi
- Kuchenki mikrofalowe,
- Urządzenia Bluetooth,
- Kamery bezprzewodowe,
- Elektroniczne nianie,
- Telefony bezprzewodowe,
- Klawiatury i myszki bezprzewodowe,
- Inne urządzenia bezprzewodowe wykorzystujące częstotliwości 2,4GHz lub 5 GHz.

Połączenie przewodowe
Pamiętaj, że najstabilniejsze i najszybsze połączenia z Internetem uzyskasz wykorzystując połączenie przewodowe. Jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli korzystasz z urządzenia (np. laptop) umieszczonego w niedalekiej odległości od modemu/routera.