Odwrócone przełączanie kanałów

Zmiana sposobu przełączania kanałów przyciskiem CH+/- na pilocie dekodera możliwa jest w Ustawieniach dekodera.
Naciśnij przycisk MENU na pilocie dekodera, przejdź do Ustawień i wybierz opcję Pilot.
Zmiana opcji Odwrócone przełączenie kanałów spowoduje zmianę sposobu przełączanie kanałów przyciskiem CH+/-.