Zmiany w umowach abonenckich
23.12.2020 10:11
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż z dniem 23.01.2021r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 
Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:
  • zmieniono treść postanowienia § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 9, a także usunięto § 3 ust. 13 z uwagi na wprowadzenie możliwości rozwiązania, wypowiedzenia i odstąpienia od umowy także w formie dokumentowej (np. wiadomość mail);
  • zmieniono treść postanowienia § 3 ust. 12 z uwagi na wprowadzenie obowiązków informacyjnych związanych z przekształceniem umowy na czas nieokreślony, a także wprowadzono miesięczny termin wypowiedzenia umowy przekształconej na czas nieokreślony.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 23.01.2021r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 

Wzór Umowy Abonenckiej na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych