Nagrywanie na dysk USB

Aby nagrać wybrany program wymagane jest podłączenie zewnętrznego nośnika pamięci (dysk zewnętrzny lub pendrive), a następnie skonfigurowanie go w aplikacji Nagrywanie(Menu→Nagrywanie).
UWAGA! Nagranie będzie można odtworzyć tylko za pomocą urządzenia które dokonało zapisu.

Przygotowanie do nagrywania
Aby nagrywanie było możliwe należy podłączyć nośnik pamięci do gniazda USB. Po podłączeniu pamięci należy uruchomić aplikację Nagrywanie(Menu→Nagrywanie), a następnie przygotować nośnik do nagrania klikając przycisk "Formatuj pamięć USB".
UWAGA! Aplikacja może poinformować, że szybkość zapisu danych na nośniku jest zbyt wolna. W takim wypadku należy podłączyć inną pamięć zewnętrzną. Jeśli konfiguracja pamięci przebiegła pomyślnie aplikacja poinformuje o gotowości do zapisu.

Nagrywanie
Po podłączeniu pamięci USB i skonfigurowaniu jej możliwe jest nagranie programu w celu jego późniejszego odtworzenia.
Można to zrobić na dwa sposoby:
1.Dodanie programu do kolejki nagrywania - można to zrobić wciskając przycisk "NAGRAJ" w aplikacji Nagrywanie(Menu→Nagrywanie) i wybierając odpowiednią pozycję. Program zostanie wówczas nagrany od początku do końca.
UWAGA! Jeśli w momencie wybierania program już rozpoczął się to nagrywanie nie będzie możliwe!

2. Rozpoczęcie nagrywania w telewizji - można to zrobić wciskając przycisk z czerwoną kropką podczas oglądania programu i wybierając jedną z dwóch opcji:
- Rozpocznij nagrywanie - nagrywanie kanału rozpocznie się od razu i będzie trwało dopóki nie zakończymy go (wciskając przycisk z czerwoną kropką i wybierając opcję "zakończ nagrywanie").
- Rozpocznij nagrywanie [nazwa programu] - nagrywanie rozpocznie się od razu i zakończy wraz z końcem programu.

Kolejka nagrywania
Informacja o programach zleconych do nagrania znajdują się w zakładce "DO NAGRANIA" aplikacji Nagrywanie (Menu→Nagrywanie). Możliwe jest usunięcie żądania zapisu programu poprzez wybranie go, wciśnięcie przycisku OK i wybranie opcji USUŃ.

Odtwarzanie
Nagrane programy znajdują się na nośniku na którym zostały zapisane. Aby odtworzyć nagranie należy podłączyć nośnik do urządzenia i wybrać odpowiedni program w zakładce "OGLĄDAJ" w aplikacji Nagrywanie (Menu→Nagrywanie).