Automatyczna konfiguracja połączenia sieciowego w systemach Windows

1) Uruchom właściwości połączenia sieciowego:
Windows XP: Panel sterowania -> połączenia sieciowe -> należy wybrać odpowiednie połączenie ( poprzez dwukrotne kliknięcie ).
Windows Vista,7,8, 10: Panel Sterowania -> Sieć i Internet -> Centrum sieci i udostępnienia -> Zmień ustawienia karty sieciowej (w lewej części okna) -> wybierz odpowiednie połączenie ( Ethernet lub Wi-Fi poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy ).

2) Wyświetlone zostanie poniższe okno. Wybierz przycisk właściwości3) Zaznacz (lewym klawiszem myszy) opcję Protokół Internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) ,
a następnie wybierz przycisk właściwości.4) Zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
Następnie potwierdź konfigurację naciskając przycisk OK.