TENDA F3 - Logowanie do panelu zarządzania oraz konfiguracja sieci Wi-Fi

Pamiętaj, żeby zmieniać konfigurację Wi-Fi korzystając z połączenia kablowego z routerem.

1) Odłącz kabel z portu WAN routera (kabel łączący router z odbiornikiem internetu).

2) Wyłącz zasilanie routera, poczekaj około 10 sekund i podłącz ponownie zasilacz routera.

3) Uruchom przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge itd.).
Jako adres strony wpisz:

http://192.168.0.1 - dla routerów wydanych do dnia 31.03.2020r.

http://192.168.1.1 - dla routerów wydanych od dnia 01.04.2020r.
Następnie naciśnij klawisz Enter.

4) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: dobranet

5) Otwórz okno ustawień sieci bezprzewodowej. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless Settings.

Zmiana nazwy sieci bezprzewodowej możliwa jest w sekcji WiFi Name
Zmiana hasła WiFi jest możliwa w sekcji WiFi Password
Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk Ok.


6) Podłącz kabel do portu WAN routera (kabel odłączony w punkcie 1).

7) Wyłącz zasilanie routera, poczekaj około 10 sekund i podłącz ponownie zasilacz routera.