Konfiguracja sieci Wi-Fi w routerach TP-Link (TL-WR740,TL-WR840, TL-WR940)

Pamiętaj, żeby zmieniać konfigurację Wi-Fi korzystając z połączenia kablowego z routerem.

Krok 1
Uruchom przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge itd.). Jako adres strony wpisz adres IP routera (domyślnie to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1) i naciśnij klawisz Enter.

Jeżeli używasz routera serii TL-WR740 - adres IP routera to 192.168.1.1
W modelach serii TL-WR840 lub TL-WR940 - adres IP routera to 192.168.0.1

Krok 2
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Krok 3
Aby otworzyć okno ustawień bezprzewodowych, z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless->Wirless Settings.
W polu "Wireless Network Name" możesz zmienić nazwę Twojej sieci Wi-Fi. Zapisz ustawienia przyciskiem Save.
 


Krok 4
Aby zmienić hasło do sieci Wi-Fi z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless->Wireless Security  i w polu Wireless Password wprowadź nowe hasło. Zapisz ustawienia przyciskiem Save.