DASAN - Logowanie do panelu zarządzania oraz konfiguracja sieci Wi-Fi

Pamiętaj, żeby zmieniać konfigurację Wi-Fi korzystając z połączenia kablowego z routerem/ONT.

Krok 1
Uruchom przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge itd.). Jako adres strony wpisz: http://192.168.55.1:1812 i naciśnij klawisz Enter.

Krok 2
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
Nazwa użytkownika: user
Hasło: dobranet

Krok 3
Otwórz okno ustawień sieci bezprzewodowej. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Wi-Fi Setup  -> WiFi Settings.

Zmiana nazwy sieci bezprzewodowej możliwa jest w sekcji SSID Settings
Zmiana hasła WiFi jest możliwa w sekcji WPA-PSK
Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk APPLY.Krok 4
Zapisz konfigurację.
Wybierz Save/Reboot z menu, a następnie naciśnij przycisk Save all configuration.