Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021r.
29.11.2020 15:27

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

1. Obniżamy opłaty:
a) naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 zł za GB tj. 1024 MB),
b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną napodstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 za GB tj. 1024 MB).

2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

 

Powrót
Drukuj


>> DRUKUJ <<